DIUMENGE, 10 DE MARÇ DE 2019


Comença la Quaresma: una invitació a anar més enllà

LLOC: LOCAL DE L’HOSPITALITAT
CARRER: FRA. JACINT COMA i GALÍ, OCTOGONAL, 14 nº. 70 FONT DELS CAPELLANS     MANRESA
HORA:  a les 5 hores de la tarda
Xerrada de formació Quaresmal


SEGUIDAMENT ASSEMBLEA COMARCAL