DIUMENGUE, 26 DE MARÇ DE 2017


ENTREM A LA QUARESMA

Xerrada de formació per:
Mn. Joan Hakolimana 
Consiliari de l’Hospitalitat del Bages 


LLOC: LOCAL DE L’HOSPITALITAT
CARRER: FRA. JACINT COMA i GALÍ, OCTOGONAL, 14 nº.
 70 FONT DELS CAPELLANS     MANRESA
HORA:  a les 5 hores de la tarda